KERESÉS OLDALAINKON

haziorvosi


Sajtóközlemény
„Az eszteregnyei és rigyáci háziorvosi rendelő, és védőnői szolgálat fejlesztése építéssel és eszközbeszerzéssel.”

2023.11.10.


Eszteregnye Község Önkormányzata a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívásra TOP_Plusz-3.3.2-21-ZA1-2023-00005 számú támogatási kérelmet nyújtott be. „Az eszteregnyei és rigyáci háziorvosi rendelő, és védőnői szolgálat fejlesztése építéssel és eszközbeszerzéssel” című projekt ötletet a Támogató 17,49 millió Ft összegű 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatásra jogosnak ítélte. Az európai uniós támogatás segítségével az Eszteregnye Kossuth Lajos u 1. szám alatt működő háziorvosi és a védőnői szolgálat fejlesztését hajtja végre az önkormányzat. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Eszteregnye Község Önkormányzata a 17,49 millió Ft összegű 100%-os intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásból az eszteregnyei és rigyáci háziorvosi rendelő, és védőnői szolgálat építéssel és eszközbeszerzéssel történő fejlesztését valósítja meg.
A projekt egyik elemeként az eszteregnyei védőnői szolgáltnál jelentkező infrastrukturális hiányt, a méhnyak szűréshez szükséges mosdó kiépítését oldja meg az önkormányzat. A védőnő rendelkezik a méhnyak szűréshez a megfelelő szakvizsgával, így a támogatásnak köszönhetően most már helyben is meg tudja valósítani a nők egyik legfontosabb egészségügyi szűrését a rigyáciak és az eszetregnyeiek számára egyaránt.
A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló projektben az önkormányzat a védőnői ellátás fejlesztéséhez szükséges mobil informatikai eszközöket, laptopot, nyomtatót, valamint a védőnői szolgálathoz és az orvosi praxishozs szükséges legmodernebb vizsgáló eszközöket, bútorokat szerez be.
A projektben megvalósuló infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés célja, hogy egy korszerűbb épület és eszközpark álljon az egészségügyi alapellátást, a háziorvosi és a védőnői szolgálatot használók rendelkezésére.
A fejlesztés eredményeként bővülhet a helyben végzett vizsgálatok palettája, a beszerzendő eszközöknek köszönhetően a háziorvosi ellátás és a védőnői szolgálat magasabb szintre emelése is megtörténik.

Kele Lajos Attila polgármester

„A projektről bővebb információt a http://www.eszteregnye.hu oldalon olvashatnak.”
További információ kérhető:
Gyarmati-Litter Tímea, sajtóreferens
telekaland@gmail.com
+36 20 9507 200

 


TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKTRŐL

Magyar falu program

Név: Az eszteregnyei óvoda részleges felújítása, eszközbeszerzés
A projekt címe: Az eszteregnyei óvoda részleges felújítása, eszközbeszerzés
A szerződött támogatás összege: 30 477 251 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projektazonosító száma: 3347368257

A projekt tartalmának bemutatása:
Eszteregnye Község Önkormányzata Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022 című, MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázati kiírásra, 2022.02.11-én benyújtott, 3347368257 iratazonosító számon nyilvántartott pályázata 30 477 251 Ft 100%-os, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A megvalósítás helyszín: Eszteregnye Petőfi utca 1. hrsz: 248
A fejlesztés célja: Óvodaépület felújítása, korszerűsítése és óvodai eszközök beszerzés
A Magyar Falu Program támogatásámnak köszönhetően a projektben az épület részleges felújítása, elsősorban az azbeszt alapú tető felújítása (ácsmunka, tetőfedés, csatornaépítés) és egy villámhárító elhelyezése valósult meg. A támogatásnak köszönhetően a felújítással érintett épület három önálló épületrészének tetőszerkezete újult meg: óvoda, melegítokonyha és kultúrház.
Emellett óvodai eszközök kerültek beszrezése a magasabb színvonalú pedegóiai munka segítésére.
A projket kezdése: 2022.06.13.
A projekt befejezése: 2023.12.31.

A fejlesztés mindezzel a társadalom családpolitikai céljainak megvalósításához is hozzájárul, valamint segíti a családok munkavállalói aktivitásá. Mindezzel nőtt a település megtartó ereje.

Köszönjük a Magyar Állam támogatását!
Kele Lajos Attila polgármester


TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKTRŐL

Magyar falu program

Név: Eszteregnye Község Önkormányzata
Cím: 8882 Eszteregnye Kossuth utca 3
Adószám: 15436832120
MFP azonosító: 1003190654
Projekt azonosítója: 3283044329

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021 című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati kiírásra támogatási kérelmet nyújtott be.
A pályázatunk nyert.

A projekt címe: Új ravatalozó építése Eszteregnyén

A vissza nem térítendő támogatás összege 28 861 862 Ft, amely fedezte a temetői ravatalozó újraépítését és az ezzel kapcsolatos egyéb járulékos költségeket is úgy, mint tervezői díjak (építész, statika, gépész, villamos), műszaki ellenőr, projekt előkészítés, illetve projekt menedzser.

Köszönjük a Magyar Államnak a támogatást!

A projekt keretei között az eszteregnyei temető leromlott állapotú ravatalozója helyett egy új ravatalozó építése történt meg.

Eszteregnye Község Önkormányzata a lakosság érdekeit figyelembe véve, rendkívül fontosnak tartja a megfelelő temetői szolgáltatások biztosítását, amely a pályázatból nyert összeg segítségével váltak megvalósíthatóvá. Új ravatalozó építése valósult meg. Ezzel a fejlesztéssel a lakosok méltó módon vehetnek búcsút szeretteiktől, amely a helyi szolgáltatások további javulását eredményezi.
Mint minden településnek, így itt is rendkívül fontos a falu társadalmának a közszolgáltatások fejlesztése, így a temetői szolgáltatásé is. A település fennmaradásának egyik alapvető feltétele, hogy a közszolgáltatások színvonala, az infrastruktúra minél jobban igazodjon a lakosság elvárásaihoz. A temetői szolgáltatás is ebbe a körbe tartozik.

A projekt keretein belül a következő munkák valósultak meg:
az épületben fedett búcsúztató tér, ravatalozótér, tárolótér, wc előtér és wc lett kialakítva a terveknek és építési engedélynek megfelelően.

A fejlesztés eredményeként tartósan megoldjuk Eszteregnye község temetői szolgáltatásainak a törvényi szabályozások szerinti működését, és hosszabb ideig csak az üzemeltetés és kisebb javítási költségek fognak önkormányzati teherként jelentkezni. Összességében a településen javulnak az életkörülmények, és mindez hozzájárul a település megtartó erejének növeléséhez.
A kivitelezést a Grasal Kft., Graban Bence, illetve a Grasal Konstrukt Bt. konzorciumban végezték.

Kele Lajos Attila, polgármester


TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSRÓL

Magyar falu program

Iratazonosító: 3319245890
Támogatott: Eszteregnye Község Önkormányzata
Adószám: 15436832-1-20
MFP azonosító: 1003190654
Projekt azonosítója: 3289991230

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése - 2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázati kiírásra támogatási kérelmet nyújtott be.
A támogatást elnyertük.

A vissza nem térítendő támogatás összege 2 781 951 Ft.

Köszönjük a Magyar Államnak a támogatást.

A projekt címe: Kommunális eszközök beszerzése Eszteregnyén a közterületek karbantartásához
Eszteregnye a projekt során egy darab fűgyűjtős fűnyíró traktort és öt darab bozótvágót szerzett be, amellyel a faluban, illetve annak környékén folyamatosan rendben tudjuk tartani árokpartjainkat, mezőgazdasági területeinket, közterületeinket.
Régóta szerepelt az önkormányzat tervei között az eszközök beszerzése, amivel tovább tudjuk bővíteni a falu gépparkját, amelyek a település rendezettségét garantálják.
Mindez fontos a vonzó településkép kialakításához, amely lényeges szempont a falu megtartó erejének növeléséhez.
A beszerzett eszközök segítségével el tudjuk végezni azokat a munkákat is, amelyre a helyi lakosoknak nincs megfelelő gépi kapacitása. Gondolunk itt például az ingatlanok előtti árkok tisztítására, amely sok helyi lakosnak gondot jelent. Fontosnak tartjuk a vonzó településkép kialakítását, mert így hozzájárulhatunk az itt élők minél jobb életminőségéhez. A fejlesztés elsődleges célja, hogy egy gazdaságosan üzemeltethető, üzembiztos berendezés álljon a szolgáltatás hátterében, mert így az Önkormányzat költségmegtakarítást tud elérni, mely összeget más területen tud felhasználni. Ez, egy ilyen kis falu életében, működésében nagy segítséget nyújt. A projekt során beszerzett eszköz, a fűgyűjtős fűnyíró traktor és az öt bozótvágó alkalmas nagyobb zöldfelületek, árkok és csatornapartok, ár- és belvízvédelmi töltések valamint hasonló területek, pl. útpadkák, út melletti rézsűk mezőgazdasági területek szélei kaszálására.

A beszerzett eszközöket a Szatócs Bt. szállította:
• 1 db Stiga fűgyűjtős fűnyíró traktor
• 5 db Stiga benzines bozótvágó

A projekt költségvetésébe tartozott még a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve a projektmenedzsment tevékenység.

Eszteregnye, 2022. január
Kele Lajos Attila, polgármester


Magyar falu programTÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR FALU TÁMOGATÁSRÓL

Támogatott: Eszteregnye Község Önkormányzata
Cím: 8882 Eszteregnye Kossuth utca 3
Adószám: 15436832120
MFP azonosító: 1003190654
Projekt azonosítója: 3023866530
Támogató: Magyar Állam

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című, MFP-TFB/2019 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be.
A pályázat sikeres volt, és a vissza nem térítendő támogatás összege 14 999 998 Ft.

Régi terve az önkormányzatnak, hogy az új falugondnoki szolgálat indításához gépjárművet szerezzen be.
A településnek rendkívül fontos ez a tevékenység, mert Eszteregnyén sok rászoruló ember él. Új szolgáltatást indított, ami azért fontos, mert a településen iskola nem működik, így a helyi gyerekek Nagykanizsa iskoláiba utaznak. Így a korcsoport számára az oktatási szolgáltatás elérése válik könnyebbé a falugondnoki szolgálat indításával. Fontos szegmense a szolgáltatásnak az idősek ellátása is. A szolgáltatást széles körű tevékenységi körrel kívánjuk működtetni.

 1 db Ford Transit Custom Bus Trend 2.0 típusú gépjárművet beszereztük és 2020. szeptember hónapban átvettük.

Az egyéb tevékenységek lezárására 2020.10 hónapban sor kerül. Ezek a projekt előkészítés és a projekt menedzsment voltak.

A tájékoztató táblákat elhelyeztük, a gépjármű matricázás megtörtént.

Eszteregnye, 2020.szeptember.

Kele Lajos, polgármester.

 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Elfogadom