Eb összeírás

Pályázatok

mfp tabla_eszteregnye szechenyi2020

 

Játszótér felújítás Eszteregnyén

 

Kedvezményezett: Eszteregnye Község Önkormányzata

Cím: 8822, Eszteregnye, Kossuth út 3.

Pályázati azonosító: 3086453566

A projekt teljes költségvetése: 4 644 390 Ft

Támogatás az elszámolható költségekre: 100 %

Támogató: Magyar Állam

Eszteregnye Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a A Magyar Falu Program keretében az Óvodai játszó udvar és közterületi játszótér fejlesztése kategóriában, a kiírás kódszáma:MFP-OJF/2020- mely 3086453566 pályázati azonosítószámú, „Játszótér felújítás Eszteregnyén című  projekt ötletet 4 644 390 Ft támogatásban részesítette a Magyar Állam.

Eszteregnye Község Önkormányzata a támogatásnak köszönhetően felújította a település régi, korszerűtlenné vált játszóterét, ezzel egy modern találkozási pontot kialakítva a helybélieknek, és a faluba érkező nagyszámú kiránduló és turistacsoportnak. Megteremtve annak lehetőségét, hogy a gyermekek biztonságos, és új környezetben érezzék jól magukat az év minden napján. Mindezzel hiánypótló szabadidős lehetőségeket teremtettünk meg. Az ötlet a helybéliek és a településünkön áthaladó turisták igénynek volt köszönhető, hiszen a helyi lakosság és gyermekeik részéről is szükséglet mutatkozott a szabadtéri mozgásra.

Megvalósítás helyszíne: 8822, Eszteregnye Kossuth utca 17. hrsz: 99

A régi korszerűtlen játszótér felújítás során a következő új játékelemek kerültek elhelyezésre:

1 db XM100R Torony + Csúszda,  1 db XCD20 Mérleghinta, 1 db XCS06 Homokozó

1 db XFLM130 Rugós játék, 1 db MOBY Rugós játék, 1 db XSB20 Labdabedobó játék ,

Hinta felújítás (2 lapos, 2 biztonsági, 8 tartó), valamint megoldottuk az ütéscsillapítást is.

Az eszközöket a helyi lakosokon kívül az falunkon áthaladó gyalogos, kerékpáros turisták is használhatják. Mindezt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy valóban ez a falu központi része, amely szabadidős tevékenységek és találkozások helyszíneként is szolgál a lakosság és a turisták számára. A fejlesztéssel a település megtartó erejének a növeléséhez hozzá tudtunk járulni. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatáshoz való hozzáférés minőségében fog változni, mindenki számára elérhető módon.

A projekt teljes költségvetése: 4 644 390 Ft.

„Készült a Magyar Kormány támogatásával”

Kele Lajos Attila polgármester

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében Eszteregnye Község Önkormányzata által nyújtott támogatások összesített adatai a 2020/2021 tanévre.

Dokumentum letöltése

Elektronikus ügyintézés az önkormányzati hivatali portálon

 

Intézze ügyeit elektronikusan

 

Tájákoztató

Önkormányzati választások 2019

Hirdetmény az önkormányzati választáson megválasztható képviselők számáról

Szavazókör felülvizsgálata Eszteregnye

Diákmunka!!

Nyári diákmunka lehetőség Eszteregnye Község Önkormányzatánál. Érdeklődni és jelentkezni a Hivatalban lehet!

Falunapi meghívó 2014

Meghivo belseje

Tűzvédelem az aratás idején is

arat

 

Tűzvédelem az aratás idején is

 

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyes is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet tartalmazza.

 

 

 

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi szabályai

 

 

 

A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezőgazdasági tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet – kell eloltaniuk a tűzoltóknak.

 

 

 

A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltókészülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett időpontját nyolc nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.

 

 

 

Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.

 

 

 

Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

 

 

 

A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.

 

 

 

 

 

 

 

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

 

 

 

Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható.

 

 

 

Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető. Az égetés idején a területtől függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani.

 

 

 

A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás kezdeményezhető.

 

 

 

Amennyiben a tűzvédelmi szabály megszegésre kerül a jogsértővel szemben 100.000,- forinttól 3.000.000,- forintig terjedő tűzvédelmi bírság is kiszabható.

 

 

 

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés.

 

 

Köszöntő

Kedves Látogató

Üdvözlöm Községünk honlapján!

Eszteregnye Község Önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Községünk honlapján! Úgy gondolom, a XXI. század információs társadalmában nélkülözhetetlen egy közösség, egy szervezet életében a saját weboldal, melynek köszönhetően nemcsak szűkebb környezetünk, hanem az egész világ számára ismertté válunk.
Ezen túlmenően az információk folyamatos bővítésével, frissítésével a T. Lakosság naprakész, széleskörű tájékoztatását szeretnénk biztosítani. Fontos, hogy az oldalt együttesen alakítsuk, együttesen töltsük meg tartalommal. Kérjük, a vendégkönyv rovatban Ön is írja meg véleményét!

Írásait, fotóit jutassa el hozzánk, hozzáférhetővé tesszük mindenki számára! Az oldalon további kellemes idotöltést és böngészést kívánok!


Kele Lajos Attila
polgármester