KERESÉS OLDALAINKON


 

szechenyi terv

 

Projektazonosító: TOP- PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00010.

A projekt címe: Eszteregnyei önkormányzati óvoda és kultúrház közös épületének energetikai felújítása.
Projekt költségvetése, és egyben a támogatás összege: 89 994 383 FT
Projekt kezdő időpontja: 2022.04.01.
A projekt várható zárása: 2023.12.31.

Eszteregnye Község Önkormányzata a TOP PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. felhívására benyújtott, TOP- PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00010 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 89, 99 millió Ft összegű 100%-os, vissza nem térítendő európai uniós támogatásra érdemesnek ítélte. A fejlesztésnek köszönhetően a 8882 Eszteregnye, Petőfi Sándor utca 1 (hrsz.: 248) alatt található óvoda és a vele egy épületben található művelődési ház épület energetikai korszerűsítését valósítja meg az önkormányzat.

 • A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul megvalósuló fejlesztés célja: A település életében jelentős szerepet játszó, egy épületben található két közintézmény energetikai fejlesztése.

 • A megvalósulás helyszíne: 8882 Eszteregnye, Petőfi Sándor utca 1 (hrsz.: 248)

 • A kedvezményezett neve: Eszteregnye Község Önkormányzata
 • A felhívás megnevezése: TOP PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
 • A projekt elemei: Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, napelemek kiépítése, külső nyílászárók cseréje, külső és belső akadálymentesítés, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése.


A 89, 99 millió Ft európai uniós támogatás segítségével az Eszteregnye Község Önkormányzat tulajdonában lévő óvoda, a vele egy épületben található művelődési ház épület energetikai korszerűsítését valósítjuk meg. A fejlesztés eredményeként megvalósuló kedvező infrastrukturális feltételeknek köszönhetően javulnak az óvodát és a kultúrházat használók körülményei, a költségek mellett csökken az épület CO2 kibocsátása is, így hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is, hiszen a tervezett korszerűsítés lehetővé teszi, hogy az üzemelés okozta környezeti terhelések csökkenjenek.

Jelen projekt keretében Eszteregnye Község Önkormányzat tulajdonában lévő óvoda, a vele egy épületben található művelődési ház épület energetikai korszerűsítését tervezzük megvalósítani. Az épületek energetikai jellemzőinek javítása elősegíti mind a fenntartható üzemeltetési környeztet, mind pedig a TOP_Plusz-2.1.1-21 felhívásban foglalt fenntarthatósági célkitűzések elérését. Eszteregnye Község Önkormányzatának, mint az épületek üzemeltetőjének érdeke a fenntartási költségek csökkentése is.
Eszteregnye Község Önkormányzata, (8882 Eszteregnye, Kossuth Lajos utca 3.sz) a Önkormányzati épület –óvoda és kultúrház energetikai felújítását (8882 Eszteregnye, Petőfi Sándor utca 1., hrsz.:248) tervezi. Az épület rendkívül rossz állapotban van, amelynek felújítása hosszú évek óta elhatározott szándékunk.

Tervezett fő tevékenységek:

 • Felhívás 2.1.1. 1 pont: Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által: -Aljzat mindenhol: 12 cm. AT-N1000 EPS, -Homlokzati fal: 12 cm. Grafit reflex EPS -szürke- -Mennyezet: 25 cm. ásványgyapot, Lambda minimum: 0,04 W/mK, külső nyílászárók cseréje: Fehér műanyag tokszerkezetű ablak elhelyezése.

 • Felhívás 2.1.1. 4 pont: Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) foto villamos rendszer kialakítása: 13 db. Igy a napelemek összesített teljesítménye: 4,940 kW, míg a Huawei SUN2000-6KTL-M1 inverteré 5,5 kW.

 • Felhívás 2.1.1.2. b., d., e pont: akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, képzési anyag kidolgozása és képzés tartása: külső és belső akadálymentesítés, akadálymentes WC-vel a rehabilitációs szakmérnök tervei szerint

 • Felhívás 2.1.2.2. 1. pont: Fosszilis energiahordozó alapú hő termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése: 40 kW teljesítményig Immergas VICTRIX EXA 24 ErP kondenzációs fali gázkészülék és tartozékai beszerelése.

 • Felhívás 2.1.2.2. 5. pont: Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése: belső világító testek cseréje.

Része még a projektnek az alábbi tevékenységek:

 • előzetes tanulmányok, dokumentumok,

 • Műszaki dokumentáció,

 • Közbeszerzés,

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás,

 • Műszaki jellegű szolgáltatások,

 • Képzéshez kapcsolódó,

 • Egyéb szakértői szolgáltatás,

 • Marketing, kommunikációs szolgáltatás, szemléletformálás,

 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása,

 • Projekt menedzsment

A régi szigeteletlen épület, korszerűtlen nyílászárói, valamint elavult fűtési rendszere nemcsak energiahatékonysági, de környezeti szempontból sem felel meg a mai kor elvárásainak.
A beruházás kapcsán megfogalmazott fejlesztés célja, hogy a település költségvetésében a működtetésre, fenntartásra fordított anyagjellegű ráfordítások mértéke mérséklődjön.
A projekt során megvalósuló fejlesztés addicionális eredményeként, a kedvező infrastrukturális feltételeknek köszönhetően javul a lakosság életkörülménye, mely hosszú távon a demográfiai tendenciákra is kedvező hatást gyakorol.
A jelen fejlesztés hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is, hiszen a tervezett korszerűsítés lehetővé teszi, hogy az üzemelés okozta környezeti terhelések csökkenjenek.
Az épület jelenlegi mutatói rendkívül rosszak, hiszen a primer energia felhasználás 233,08 Wh/a , a CO2 kibocsátás 46,13 tonna, amely adatok az épület méreteihez képest aránytalanul magasak.
Fő cél: alacsony üzemeltetési költséggel bíró épület létrehozása, támogatva ezzel a Nemzeti Energia stratégiában meghatározott célokat.

Célok:

 •  költségcsökkentés révén az önkormányzat likviditásának javítása.
 • komfortosabb ügyfélkiszolgálás,
 • akadálymentesítés régóta várt megoldása,
 • A fejlesztéssel elérhet indikátorok:

 

Becsült üvegházhatásúgáz kibocsátások (t/év) Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (MWh/év) Éves végső energiafogyasztás (ebből: háztartások középületek, vállalkozások egyéb) (MWh/év) A megújulóenergia-termelési kapacitás növekedése (ebből: villamos, termikus) (MW) Előállított összes megújuló energia (ebből: villamos, termikus) (MWh/év)
 36,680  179,770  186,290  0,005  5,434

 

Az ingatlan átlagosan 8 fő munkatársnak biztosítja a munkahelyet, illetve elhelyezésre kerül 20-25 gyermeke, valamint rendszeresen ott tartózkodnak a szülők. A kultúrház napi átlagos látogatottsága 20 fő.

Célcsoport:

 • a helyi és a mikro térségi lakosok, szülők.
 • az épületben dolgozó munkatársak.

A korszerűsítés a célcsoportok érdekeit szolgálja.
A lakossági célcsoportra pozitív hatás irányulhat a fejlesztéssel, mint példamutatás, hiszen a velük napi kapcsolatban álló intézmények és az ott dolgozó munkatársak elkötelezettségét mutatja a klímánk védelme területén.


TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSRÓL

Magyar falu program

Iratazonosító: 3319245890
Támogatott: Eszteregnye Község Önkormányzata
Adószám: 15436832-1-20
MFP azonosító: 1003190654
Projekt azonosítója: 3289991230

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése - 2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázati kiírásra támogatási kérelmet nyújtott be.
A támogatást elnyertük.

A vissza nem térítendő támogatás összege 2 781 951 Ft.

Köszönjük a Magyar Államnak a támogatást.

A projekt címe: Kommunális eszközök beszerzése Eszteregnyén a közterületek karbantartásához
Eszteregnye a projekt során egy darab fűgyűjtős fűnyíró traktort és öt darab bozótvágót szerzett be, amellyel a faluban, illetve annak környékén folyamatosan rendben tudjuk tartani árokpartjainkat, mezőgazdasági területeinket, közterületeinket.
Régóta szerepelt az önkormányzat tervei között az eszközök beszerzése, amivel tovább tudjuk bővíteni a falu gépparkját, amelyek a település rendezettségét garantálják.
Mindez fontos a vonzó településkép kialakításához, amely lényeges szempont a falu megtartó erejének növeléséhez.
A beszerzett eszközök segítségével el tudjuk végezni azokat a munkákat is, amelyre a helyi lakosoknak nincs megfelelő gépi kapacitása. Gondolunk itt például az ingatlanok előtti árkok tisztítására, amely sok helyi lakosnak gondot jelent. Fontosnak tartjuk a vonzó településkép kialakítását, mert így hozzájárulhatunk az itt élők minél jobb életminőségéhez. A fejlesztés elsődleges célja, hogy egy gazdaságosan üzemeltethető, üzembiztos berendezés álljon a szolgáltatás hátterében, mert így az Önkormányzat költségmegtakarítást tud elérni, mely összeget más területen tud felhasználni. Ez, egy ilyen kis falu életében, működésében nagy segítséget nyújt. A projekt során beszerzett eszköz, a fűgyűjtős fűnyíró traktor és az öt bozótvágó alkalmas nagyobb zöldfelületek, árkok és csatornapartok, ár- és belvízvédelmi töltések valamint hasonló területek, pl. útpadkák, út melletti rézsűk mezőgazdasági területek szélei kaszálására.

A beszerzett eszközöket a Szatócs Bt. szállította:
• 1 db Stiga fűgyűjtős fűnyíró traktor
• 5 db Stiga benzines bozótvágó

A projekt költségvetésébe tartozott még a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve a projektmenedzsment tevékenység.

Eszteregnye, 2022. január
Kele Lajos Attila, polgármester


Magyar falu programTÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR FALU TÁMOGATÁSRÓL

Támogatott: Eszteregnye Község Önkormányzata
Cím: 8882 Eszteregnye Kossuth utca 3
Adószám: 15436832120
MFP azonosító: 1003190654
Projekt azonosítója: 3023866530
Támogató: Magyar Állam

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című, MFP-TFB/2019 kódszámú pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be.
A pályázat sikeres volt, és a vissza nem térítendő támogatás összege 14 999 998 Ft.

Régi terve az önkormányzatnak, hogy az új falugondnoki szolgálat indításához gépjárművet szerezzen be.
A településnek rendkívül fontos ez a tevékenység, mert Eszteregnyén sok rászoruló ember él. Új szolgáltatást indított, ami azért fontos, mert a településen iskola nem működik, így a helyi gyerekek Nagykanizsa iskoláiba utaznak. Így a korcsoport számára az oktatási szolgáltatás elérése válik könnyebbé a falugondnoki szolgálat indításával. Fontos szegmense a szolgáltatásnak az idősek ellátása is. A szolgáltatást széles körű tevékenységi körrel kívánjuk működtetni.

 1 db Ford Transit Custom Bus Trend 2.0 típusú gépjárművet beszereztük és 2020. szeptember hónapban átvettük.

Az egyéb tevékenységek lezárására 2020.10 hónapban sor kerül. Ezek a projekt előkészítés és a projekt menedzsment voltak.

A tájékoztató táblákat elhelyeztük, a gépjármű matricázás megtörtént.

Eszteregnye, 2020.szeptember.

Kele Lajos, polgármester.

 


 Magyar falu programRÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00021

Kedvezményezett: Eszteregnye Község Önkormányzata.

A projekt megnevezése: „Önkormányzati épültek energetikai korszerűsítése Eszteregnyén”.

A projekt teljes költsége: 69 138 861 FT.

A projekt elszámolható költsége: 62 740 059 FT.

A támogatás összege  bruttó: 62 740 059 FT.

Támogatás % az elszámolható költségekre: 100 %.

Támogató: Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam.

A projekt rövid leírása:

Jelen projekt keretében Eszteregnye Község Önkormányzat tulajdonában lévő Polgármesteri Hivatal épülete, valamint a mellette elhelyezkedő vegyes rendeltetésű önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítését tervezzük megvalósítani. A projekt megvalósítás helyszíne Eszteregnye Község. A Polgármesteri Hivatal épülete: 8882 Eszteregnye,

Kossuth utca 3. hrsz: 106. alatt, a vegyes rendeltetésű épület 8882 Eszteregnye, Kossuth utca 1. hrsz: 92. alatt található telken fekszenek. Az épületek energetikai jellemzőinek javítása elősegíti mind a fenntartható üzemeltetési környeztet, mind pedig a TOP-3.2.1-16 felhívásban foglalt fenntarthatósági célkitűzések elérését. Eszteregnye Község Önkormányzatának, mint az épületek üzemeltetőjének érdeke a fenntartási költségek csökkentése is.

Az épületek állaga közepesen amortizálódott képet mutat, az eltelt időszakban az épületek egészére, vagy egy részére vonatkozó részleges, vagy teljes mértékű felújítási munkát – elsősorban anyagi okokból – nem végeztek.

Az épületek homlokzata, födém szerkezete hő szigeteletlen, a nyílászárók elavultak. Szükséges a teljes épület fűtött teret határoló szerkezeteinek utólagos külső oldali hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje.

A villamos energia költségek csökkentése érdekébe HMKE méretű napelemes rendszer telepítését tervezzük, mindkét épület tetőszerkezetére.

Az épületek fűtési rendszereinek felújítása is szükségessé vált, primer és szekunder oldali komplex korszerűsítéssel, kondenzációs kazán beépítésével és helyiségenkénti szabályozás termosztatikus szelepekkel.

Az épületek projektarányos akadálymentesítését a felhívásnak megfelelően kívánjuk elvégezni.

Az energia-megtakarítást eredményező felújítások csak komplex megvalósításukban képesek az elvárt költséghatékonyságot elérni. Támogatás nélkül a projekt nem valósulhat meg. A magas üzemeltetési költségek más fontos feladatoktól vonnak el forrásokat.

A jelen fejlesztés keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás a környezetvédelem, a lakosság, és az önkormányzat együttesen fennálló igényén alapul. A költségszámítás során a szokásos piaci árak lettek figyelembe véve, így a tervezett költségek reálisak, a piaci körülményeket tükrözik. A beruházás kapcsán megfogalmazott fejlesztés célja, hogy a település költségvetésében a működtetésre, fenntartásra fordított anyagjellegű ráfordítások mértéke mérséklődjön. A projekt során megvalósuló fejlesztés addicionális eredményeként, a kedvező infrastrukturális feltételeknek köszönhetően javul a lakosság életkörülménye, mely hosszú távon a demográfiai tendenciákra is kedvező hatást gyakorol.

A jelen fejlesztés hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is, hiszen a tervezett korszerűsítés lehetővé teszi, hogy az üzemelés okozta környezeti terhelések csökkenjenek.
Energiahatékonyság: Középületek éves primer energia fogyasztásának csökkenése kWh/év -181 759,96
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés GJ/év -561,76

A projekt kezdő időpontja: 2019.10.01.

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2021.02.28.

Kele Lajos, polgármester

 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Elfogadom